Porady

Zwalczanie Legionelli – poznaj nowoczesne rozwiązania

Bakterie Legionella poza środowiskiem naturalnym namnażają się na powierzchniach mających kontakt z wodą – takich jak np. instalacje wody znajdujące się wewnątrz budynków użytkowych. Ryzyko zakażenia jest istotne i niebezpieczne dla człowieka – z tego powodu zapobieganie i zwalczanie Legionelli jest istotną kwestią w profilaktyce zdrowotnej. Jak nie dopuszczać, a także pozbyć się siedlisk bakterii namnażających się na ściankach przewodów instalacji wodnych?

Dezynfekcja termiczna – efektywne zwalczanie Legionelli czy czasowe zabezpieczenie? 

Rozmnażanie się bakterii legionelli przestaje być możliwe po osiągnięciu i utrzymywaniu w systemach dystrybucji wody temperatury wynoszącej przynajmniej 60°C. Z tego powodu często używaną metodą w zwalczaniu bakterii jest dezynfekcja termiczna, polegająca na przegrzaniu i płukaniu instalacji.

W jakiej temperaturze ginie Legionella? Prawidłowy proces dezynfekcji.

Przeprowadzenie procedury dezynfekcji termicznej jest wymagającym procesem. Na skuteczne zwalczanie Legionelli wpływa nie tylko temperatura gorącej wody (ponad 70°C, ale nie wyższa niż 80°C), ale także czas płukania instalacji w odpowiednich odstępach czasowych. Dezynfekcja termiczna powinna zostać przeprowadzona nie tylko w zasobniku, ale także całej instalacji – wysoka temperatura 60-65°C musi być także utrzymana we wszystkich głowicach, kranach i wylotach.

Należy uważać i pamiętać, że wysoka temperatura, którą osiąga się podczas dezynfekcji termicznej, może być potencjalnie niebezpieczna dla niedoświadczonych fachowców (ryzyko poparzeń).

Zalecany czas płukania wynosi od 5 do 30 minut – negatywnie na skuteczność procesu mogą mieć wpływ znajdujące się w instalacji osady korozyjne, biologiczne i mineralne. Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja termiczna jest skuteczna, ale nie rekomenduje się jej jako metody profilaktycznej w zwalczaniu bakterii, a jedynie jako czasowe zabezpieczenie przed ich ponowną rekolonizacją.

Bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem w zwalczaniu Legionelli jest instalacja odpowiednich urządzeń i elementów, umożliwiających skuteczną automatyzację procesu dezynfekcji termicznej.

Dezynfekcja termiczna a elektroniczny zawór mieszający

Rekomendowanym rozwiązaniem w zwalczaniu Legionelli jest instalacja urządzenia LEGIOMIX® 2.0. Zawór mieszający sterowany za pomocą siłownika pozwala na utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej na stałym poziomie w trakcie normalnej pracy instalacji oraz jej zmianę w trakcie rozpoczęcia samego procesu dezynfekcji

Oprócz wyżej wymienionych zalet urządzenia, LEGIOMIX® 2.0 marki Caleffi,:

  • Obniża temperaturę ciepłej wody użytkowej w miejscu poboru do wartości bezpiecznej, co niweluje ryzyko poparzenia. 
  • Utrzymuje temperaturę na stałym poziomie, co wpływa na skuteczność przebiegu procesu dezynfekcji termicznej.
  • Umożliwia zaprogramowanie czasu trwania dezynfekcji (tygodnia, dnia czy godziny)
  • Pozwala na rozpoczęcie procesu w okresie mniejszego użytkowania (np. w godzinach nocnych) 
  • Monitoruje i zarządza instalacją ciepłej wody użytkowej w sposób zdalny, równocześnie rejestruje poziom temperatury zasilania, powrotu, alarmów oraz funkcji. 

Właśnie z tych względów rozwiązanie tego typu znalazło szczególne zastosowanie w placówkach publicznych, które muszą dbać o najwyższy standard czystości, takich jak szpitale, domy opieki, czy hotele oraz ośrodki sportowe.

Legioflow® – specyfika i działanie

Kolejnym rozwiązaniem stosowanym do zwalczania bakterii Legionella jest wielofunkcyjne, kompaktowe urządzenie Legioflow®, które umożliwia przeprowadzenie procesu dezynfekcji termicznej na odcinku od zaworu do punktu poboru wody. Jego korpus został wyposażony w wysokowydajny, regulowany termostatyczny zawór mieszający oraz specjalne obejście uruchamiane przez ręczne pokrętło lub siłownik termiczny, umożliwiające przeprowadzenie skutecznego procesu dezynfekcji, zgodny z przepisami.

Specyfika działania zaworu podczas pracy jest następująca – podczas normalnego trybu pracy z mieszaniem, zawór obejścia pozostaje zamknięty, a zawór zimnej wody otwarty. Natomiast podczas dezynfekcji oba zawory pozostają otwarte. 

Urządzenie Legioflow® znalazło zastosowanie w systemach, w których podczas normalnej pracy układu konieczne jest uzyskanie i utrzymanie w punktach czerpalnych bezpiecznej temperatury wody, aby wyeliminować zagrożenie poparzeniem, np. w przedszkolach czy szkołach.

Zawór z serii 116 – podstawy i charakterystyka

Zawór z serii 116 to element wyposażony w siłowniki termiczne oraz moduł sterujący, których wykorzystanie pozwala na zarządzanie procesem dezynfekcji termicznej w poszczególnych strefach układu. Zawór znalazł również zastosowanie w instalacji cyrkulacji centralnej wody użytkowej w celu równoważenia poszczególnych obiegów. Podczas przeprowadzania procesu dezynfekcji termicznej zastosowanie siłownika umożliwi zarządzanie dezynfekcją w poszczególnych strefach budynku. Oznacza to, że istnieje możliwość wyłączenia wybranego piętra budynku z użytku na czas trwania procesu. Takie rozwiązanie rekomendowane jest w przypadku wykonywania instalacji wodnych m.in. w hotelach czy szpitalach. 

W kontekście ochrony zdrowia i zwalczaniu bakterii Legionella kluczową kwestią staje się wyposażenie instalacji wody pitnej w odpowiednie i dedykowane do niej wysokiej jakości urządzenia, pochodzące od renomowanych producentów. Zastosowanie pakietu nowoczesnego zarządzania procesem dezynfekcji termicznej marki Caleffi, umożliwia zwalczanie Legionelli i nie dopuszcza do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów w instalacjach w sposób zautomatyzowany, przy zapewnieniu zarówno najwyższej skuteczności procesu, jak i znaczącego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkownika.

Similar Posts