MdM 2018 – ile zostało czasu na skorzystanie z programu

MdM – główne założenia

MdM, czyli rządowy program Mieszkanie dla Młodych, to program rządowy przewidujący pomoc młodym ludziom w zdobyciu własnego mieszkania lub domu. Wielkość środków, o jakie można się ubiegać w ramach Mieszkania dla Młodych, zależy między od sytuacji bytowej przyszłego beneficjenta. Sama możliwość udziału w programie zależy natomiast od spełnienia określonych warunków, jakie ustawa stawia zarówno przed przyszłymi beneficjentami, oraz jakie musi spełniać wybrana przez nich nieruchomość.

Na co może być przeznaczona pomoc? Wielu młodym ludziom wymóg przedstawienia wkładu własnego w zakup nieruchomości, stanowił spory problem w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Środki z programu Mieszkanie dla Młodych przeznaczone są właśnie na ten cel – wkład własny, lub uzupełnienie jego wysokości do wymaganego poziomu.

Ile czasu zostało na udział w programie?

Wszystkie środki budżetowe przewidziane na realizację programu, w tym środki przewidziane na rok 2018, zostały niestety wyczerpane. Przyjmowanie przez banki wniosków o dofinansowanie wkładu własnego nie są już przyjmowane. Wciąż jednak są wypłacane środki na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które złożyły wnioski w styczniu 2018 i wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone i zaakceptowane, natomiast wskazano w nich jako termin wykorzystania środków, końcówkę roku 2018.

Wygląda na to, że jest już za późno, by ubiegać się o środki z tego konkretnego programu. Co zatem powinni zrobić młodzi ludzie, którzy marzą o własnym M? Czy zdani są teraz wyłącznie na siebie i ewentualnie na pomoc rodziców?

Otóż niekoniecznie. Rząd opracowuje nowy program, który mimo różnić, również będzie sporym wsparciem. I to nie tylko dla młodych nie posiadających własnej nieruchomości.

Mówimy o Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, czyli specjalnych kontach oszczędnościowych, na których można będzie gromadzić środki z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Pomoc będzie polegała po pierwsze na tym, że odsetki od oszczędności nie będą opodatkowane tak zwanym podatkiem Belki, po drugie – rząd przewidział bonusy dla oszczędzających. W jakiej wysokości?

Prace nad programem IKM wciąż jeszcze trwają, ale wiadomo już, że wysokość podstawowych dopłat będzie sięgać nawet 5% zgromadzonych środków. Rodzice niepełnosprawnych dzieci i posiadacze książeczek mieszkaniowych mogą ponadto liczyć na jeszcze wyższe premie, dzięki dodatkowym bonusom.

Program IKM stanowi pomoc nie tylko w postaci dodatkowych środków w ramach premii i bonusów, Zgromadzone oszczędności wraz z dodatkami będą mogły być wykorzystane nie tylko na wkład własny, czy zakup nieruchomości, ale też na remont, modernizację instalacji, przebudowę i inne cele mieszkaniowe. Program będzie się zapewne cieszyć powodzeniem, jak jego poprzednicy – Mieszkanie dla Młodych i wcześniejsza Rodzina na Swoim.

Jak przebiega budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków

Ścieki przemysłowe a ścieki komunalne

Ścieki przemysłowe odbiegają zazwyczaj zdecydowanie składem od ścieków komunalnych, jakie produkuje każde gospodarstwo domowe. Pojawia się więc problem utylizacji tych ścieków w sposób bezpieczny dla środowiska. Jak nietrudno się domyślić zakup i instalacja odpowiednich urządzeń, nie jest przedsięwzięciem tanim.

Często okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem dla wielu firm produkujących odpady płynne, jest budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków, lub podczyszczalni ścieków przemysłowych. To wielkie wyzwanie dla firmy zarówno finansowe, jak i związane z wyborem odpowiednich instalacji i urządzeń do ścieków wytwarzanych w trakcie produkcji. Zazwyczaj inwestycja odbija się na cenach końcowych wytwarzanych produktów, co z kolei może mieć wpływ na popyt na nie. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają optymalnych rozwiązań, które pomogą rozwiązać problem ścieków przemysłowych w ich firmie bez nadmiernego podnoszenia kosztów produkcji.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – instalacje „na miarę”

W dziedzinie działania proekologicznego, jakim jest budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków, nie ma uniwersalnych rozwiązań, dobrych dla wszystkich. Każda firma ma inne potrzeby, nie tylko z powodu różnej ilości wytwarzanych ścieków, ale też z powodu ich składu chemicznego. Zlecenie budowy oczyszczalni jest więc hasłem dla wykonawców inwestycji do wykorzystania najlepszych środków, technologii i urządzeń. Najlepszych w tej konkretnej firmie.

Czasem najlepszym rozwiązaniem okazuje się budowa nie oczyszczalni, a podczyszczalni ścieków. Jaka jest różnica między oczyszczalnią, a podczyszczalnią ścieków? Podczyszczanie polega na oddzieleniu tych zanieczyszczeń, które stanowią przekroczenie norm wyznaczonych dla ścieków komunalnych. Wykorzystuje się przy tym technologię separacji nieczystości metodami mechaniczno – chemicznymi. Nie używa się reaktorów biologicznych.

Podczyszczanie to znacznie tańsze rozwiązanie, jednak nie pozwala na wypuszczenie podczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska. To jednak nadal są ścieki, kierowane do sieci komunalnej w celu dalszego oczyszczenia. Podczyszczalnie stosuje się najczęściej w ubojniach, zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, oraz innych podobnych przedsiębiorstw.

Budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków – etapy

Budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych, od momentu podjęcia decyzji o inwestycji, zazwyczaj dzielimy na następujące etapy:

 • Analiza możliwości oczyszczenia ścieków w celu doboru odpowiedniej do ich oczyszczania technologii. Odbywa się przez przeprowadzenie szeregu testów laboratoryjnych.
 • Analiza sytuacji pod kontem wyboru: oczyszczalnia, lub podczyszczalnia.
 • Wybór odpowiednich do produkowanych ścieków technologii i urządzeń.
 • Budowa instalacji i jej podłączenie.

Jakieś rozwiązanie musi być wybrane, jeśli firma produkuje ścieki płynne – bez względu na ich rodzaj. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do środowiska bez należytego ich oczyszczenia to nie tylko kary finansowe, ale też wkład w degradację planety, na której wszyscy żyjemy.

Jak obliczyć moc grzejnika i optymalnie zaprojektować systemem

Prawidłowo dobrany do reszty instalacji grzejnik, to gwarancje odpowiedniej temperatury w naszych pomieszczeniach e sezonie grzewczym. Parametrem, który określa jego wydajność, czyli inaczej zdolność do  emitowania ciepła na pomieszczenie, jest tak zwana moc grzewcza, którą zwykle nazywa się po prostu mocą grzejnika.

Jak oblicza się moc grzewczą?

Moc grzejnika wyrażaną w watach [W] dobiera się  w ten sposób, by była wyższa, lub co najmniej równa zapotrzebowaniu na ciepło konkretnego pomieszczenia, do którego dobieramy grzejnik. Właściwie jak obliczyć moc grzejnika? Co jeszcze brać pod uwagę, poza kubaturą pomieszczenia, w którym grzejnik ma być użytkowany?

Zapotrzebowanie na ciepło zależy nie tylko od powierzchni wnętrz, czy właściwie ich kubatury, ale też na podstawie strat ciepła powodem których są czynniki takie jak położenie budynku, mniej lub bardziej szczelne okna i drzwi oraz inne podobne czynniki.

Moc grzejników wylicza  się często szacunkowo, biorąc pod uwagę powierzchnię albo kubaturę pomieszczeń. Wielkości powyższe mnoży się przez przyjętą wielkość potrzebną do ogrzania jednego metra kwadratowego, lub sześciennego.

Potrzebne do wyliczeń współczynniki strat ciepła wynoszą:

 • około 130 do 200 W/m2 w domach starego typu nie posiadających izolacji termicznej
 • około 90 do 110 W/m2 w domach z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych posiadających słabą izolację
 • około 50 do 70 W/m2 w nowych budynkach o energooszczędnych oknach i dobrej izolacji

 

W celu ułatwienia określenia mocy grzejników, niektórzy ich producenci posiadają specjalnie opracowane aplikacje komputerowe oraz tabele, które również są pomocne w dobraniu odpowiednich grzejników tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe.

Jak prawidłowo rozmieścić grzejniki

Kiedy już wiemy, jak obliczyć moc grzejników, powinniśmy zastanowić się nad tym, jak prawidłowo rozmieścić grzejniki, aby ich moc była wykorzystywana w stu procentach.

Instalacja grzewcza w wielu domach, jeśli nie w większości, prowadzona jest w ścianach budynków. W tych domach stosuje się grzejniki zasilane z boku.

Jeśli instalacja rozprowadzana jest w podłodze, można zastosować grzejniki zasilane od dołu. Minimalna odległość pomiędzy grzejnikiem a podłogą i parapetem, powinna wynosić około 10 centymetrów.

Jeśli odległość ta zostanie zmniejszona do –  powiedzmy – 7 centymetrów, powinien być brany pod uwagę grzejnik o mocy wyższej o co najmniej 5%. Pamiętajmy, że zawsze można zastosować niższy grzejnik – na rynku jest aktualnie spory wybór różnych wielkości.

Zazwyczaj obliczenia mocy grzejnika wykonywane są przez firmę, która montuje nam instalację, albo też gotowe wyliczenia znajdują się w projekcie domu. Tak przynajmniej być powinno. Z uwagi na niedbalstwo i ignorancję niektórych fachowców, dobrze jest jednak wiedzieć, jak obliczyć moc grzejnika samodzielnie. W końcu zależy od tego komfort zamieszkania naszego i naszej rodziny, a zimy w naszym klimacie bywają kapryśne.

Nowoczesne instalacje elektryczne – propozycje

Prąd w domu jest czymś tak oczywistym, że najczęściej zapominamy o istnieniu instalacji elektryczne w naszym mieszkaniu – aż do jej awarii. Warto jednak zainteresować się zmianami, jakie zaistniały w standardach budowy instalacji elektrycznych w ostatnich dwudziestu – trzydziestu latach. Wiedza ta przyda nam się zwłaszcza, jeśli planujemy budowę własnego domu. Dzięki niej dopilnujemy, aby nie położyć instalacji od razu przestarzałej.

Ilu urządzeń elektrycznych używamy współcześnie

Używamy coraz więcej urządzeń, które wymagają podłączenia do prądu. Dawniej wystarczyło gniazdko do lodówki, pralki i telewizora, plus ewentualnie ze dwa dodatkowe na urządzenia używanie sporadycznie. Dziś potrzebujemy kilku gniazdek na jedno pomieszczenie – zwłaszcza kiedy mowa o kuchni. Tam właśnie najczęściej występują niedobory gniazdek.  Projektując nowoczesna instalację elektryczną należy więc pamiętać, że unikanie przedłużaczy i rozgałęziaczy jest bardzo dobrym wyjściem, jeśli chodzi o naszą wygodę, a zwłaszcza bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest też porządek w pomieszczeniu, któremu nie służą plątaniny kabli.

Instalacje, których przed laty nie było

Czasy się zmieniają i używamy nie tylko więcej urządzeń elektrycznych, ale tez są to urządzenia o innym przeznaczeniu i często wymagają osobnej instalacji. Warto o tym pomyśleć projektując nowoczesne instalacje elektryczne. Do urządzeń takich zaliczamy:

 • wideodomofony, lub zwykłe domofony głosowe
 • alarm antywłamaniowy
 • multimedia typu kino domowe i telewizja kablowa
 • sieć komputerowa
 • urządzenia będące wyposażeniem automatyki, tak zwanego inteligentnego domu

Nawet, jeśli aktualnie nie potrzebujemy aż tak rozbudowanej instalacji, pamiętajmy – korzystniej jest zaprojektować i wykonać instalację elektryczną „na wyrost” przy budowie domu, niż potem kuć wykończone ściany, albo ze szkodą dla estetyki pomieszczeń puszczać kable na wierzchu.

Bardzo trudno jest przewidzieć, jakich urządzeń będziemy używać za kilka lat, ile kabli i gdzie będzie nam potrzebnych. Jak przygotować się na możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości?

Rozwiązaniem stosowanym aktualnie przez projektujących nowoczesne instalacje elektryczne, są kanały instalacyjne łączące kondygnacje budynku. Brzmi bardzo profesjonalnie, fachowo i tajemniczo, tymczasem w praktyce jest to często zwykła plastikowa rura o średnicy 5 cm, która w przyszłości pomieści kilka nowych przewodów.

Zasilanie awaryjne

Wprawdzie awarie sieci miejskiej zdarzają się coraz rzadziej, ale jeśli zależy nam na stuprocentowej pewności, że zasilanie będziemy mieć nieprzerwanie, możemy wyposażyć się w generator spalinowy, albo kilka akumulatorów elektrycznych. Urządzenia te nie muszą mieć pełnej mocy, jakiej normalnie używa nasz dom, ale w razie potrzeby zasilą na przykład lodówkę, oświetlenie, czy na przede wszystkim system alarmowy.

Planując budowę naszego wymarzonego nowego domu, dopilnujmy by w projekcie znalazły się nowoczesne instalacje elektryczne.

Domek dla dzieci do ogrodu – marzenie przedszkolaka

Nie tylko przedszkolaki, ale również dzieci nieco starsze doskonale bawią się budując bazy z koca i krzeseł w mieszkaniu marząc o własnym, małym domku w ogrodzie. Niejeden rodzic będąc w ich wieku marzył o takim domku i jako dorosły, organizując domek dla dzieci do ogrodu, spełnia nie tylko marzenia swoich dzieci, ale tez marzenia własne z okresu dzieciństwa.

Jaki domek wybrać?

Na rynku wybór gotowych domków dla dzieci do ogrodu jest ogromny, dlatego też niełatwo wybrać ten jeden, idealny, który nasze dzieci pokochają. Zwłaszcza, że im podoba się najczęściej wiele modeli naraz i są jeszcze bardziej niezdecydowane w tej kwestii, niż dorośli.

Domek dla dzieci do ogrodu może być plastikowy, lub drewniany. Prosty i bez „bajerów”, abo ze zjeżdżalnia, piaskownicą, małpim gajem i innymi dodatkowymi atrakcjami. To może być domek stojący na gruncie, lub mocowany jako domek na drzewie – choć ta druga opcja z oczywistych względów bezpieczeństwa jest przeznaczona raczej dla dzieci starszych.

Zwykle droższe, choć bardziej estetyczne i latem zapewne przyjemniejsze w użytkowaniu są domki drewniane. Kiedy zdecydujemy się na zakup domku drewnianego, zwróćmy uwagę na jego wykończenie. Aby był całkowicie bezpieczny dla naszych pociech, wszelkie powierzchnie, których dzieci będą dotykać (czyli w zasadzie cały domek), muszą być doskonale wygładzone, pozbawione drzazg, które mogłyby zranić małych „mieszkańców” w czasie zabawy. Oczywiście farby i lakiery, którymi domek będzie wykończony, muszą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa i być całkowicie nietoksyczne.

Z uwagi na cenę, brak drzazg i inne atuty, częstym wyborem są domki z tworzyw sztucznych. Występują w bardzo różnych wariantach – od prostych, tanich chatek, przez pałacyki księżniczek, po wielofunkcyjnie wyposażone mini małpie gaje.

Zrób to sam

Jeśli lubimy majsterkować i nieźle nam to wychodzi, możemy pokusić się o zbudowanie domku dla dzieci samodzielnie. Materiały znajdziemy w każdym markecie budowlanym. To nie musi być przecież od razu pałacyk, czy wierna kopia domku na kurzej łapce z baśni.

Dzieci mają bardzo bogatą wyobraźnie, więc wystarczy kawałek daszku, parę desek, czy płyty mdf na ściany, a miny i radość naszych dzieci będą bezcenne. Prawdopodobnie sami robiąc domek dla naszych najdroższych dzieci, najlepiej zadbamy o to, by był bezpieczny.

Nie róbmy tego w pośpiechu, za to spokojnie możemy poprosić o drobną pomoc nasze dzieci – stosownie do ich wieku i możliwości. Będą bardzo dumne uczestnicząc w tym przedsięwzięciu i możliwe, że dłużej będą pamiętać czas spędzony razem z nami na budowie, niż sam domek.

Możemy również wykorzystać palety drewniane do budowy albo wyposażenia domku w oryginalne meble. To ostatnio modny surowiec, nawet w dorosłych domach i ogrodach. Budowa z palet, oczywiście odpowiednio dobrze oczyszczonych i zabezpieczonych, jest szybka i stosunkowo prosta. Równie proste jest wykonywanie z nich mebli. Efekt przy odrobinie pomysłowości gwarantowany!

Kinkiety, czy plafon na suficie – jakie oświetlenie łazienkowe wybierzesz?

Oświetlenie łazienkowe i jego zadania specjalne

Kiedy nie mamy toaletki z dobrym oświetleniem w sypialni, to właśnie łazienka jest pomieszczeniem, w którym panie wykonujemy poranną toaletę. Czy jest to makijaż, czy golenie, potrzebne nam jest dobre, funkcjonalne oświetlenie łazienkowe.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby źródeł światła w łazience. Nawet nie wielkiej było kilka. Na takie zresztą rozwiązanie najczęściej decydują się projektanci i sami użytkownicy. Niektóre źródła światła mają jednak w łazience znaczenie większe, od innych.

O czym mowa? Na co mamy zwrócić szczególną uwagę planując oświetlenie łazienkowe? Wygląda na ro, że absolutna podstawa, to dobre oświetlenie w okolicach lustra. Bez niego nie będziemy w stanie ani ogolić się dokładnie i bez zacięć, ani poprawić rzęs, czy nałożyć szminki.      Czy wystarczy po prostu umieścić nad lustrem mocną żarówkę w jakiejkolwiek oprawie? Otóż absolutnie nie. Kinkiet, lub lampa wbudowana w oprawę lustra ma nas oświetlać , a nie oślepiać. O ile producenci szafek z oświetleniem zadbali o to, by lampy były skierowane pod odpowiednim kątem, o tyle kupując kinkiety łazienkowe we własnym zakresie mamy wpływ na to, czy światło jakie dadzą, będzie spełniać swoją rolę. Zwróćmy więc uwagę na to, żeby były nie tylko estetyczne ale i funkcjonalne – na przykład, żeby posiadały ruchomą obudowę, dzięki której można regulować kąt padania strumieni światła.

Rzecz jasna nie zawsze potrzebujemy akurat światła w okolicach lustra. Z innymi jego źródłami możemy poszaleć…

Udekoruj łazienkę światłem

Nowoczesne oświetlenie, to wielki wybór wszelkiego rodzaju świetlówek, opraw w różnym kształcie, reflektorów punktowych i listew LED. Oświetlenie łazienkowe może więc zdobić wnętrze tak samo, jak każde inne. Dzięki odpowiednio rozmieszczonym źródłom światła możemy zmienić nawet niewielką łazienkę w przyjemny pokoik kąpielowy, optycznie powiększając przestrzeń za pomocą światła i sprytnie dobranych dodatków.

Światło też pomoże nam wydobyć urok z dekoracji łazienkowych, które wprawdzie nie są w tym pomieszczeniu niezbędne, ale umieszczamy je chętnie  z uwagi na to, że to właśnie w łazience zażywamy kojących i relaksujących kąpieli z pianką i to tam spędzamy jedne z pierwszych chwil po przebudzeniu i z pewnością w jakimś stopniu od wystroju łazienki zależy, jaki ten dzień będzie.         Jest jednak jeszcze jedna niezwykle ważna kwestia…

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Cokolwiek wybierzemy, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Woda, której w łazience jest zawsze pełno, to doskonały przewodnik. Oświetlenie łazienkowe nad lustrem musi być prawidłowo wykonane, prawidłowo podłączone  i zaizolowane. Oczywiście z uwzględnieniem normalnej, łazienkowej wilgoci. Nie izolowane przewody nie mogą nigdzie zwisać ani wystawać. Nawet jeśli zdaje się nam, że potrafimy, nie dokonujmy samodzielnych przeróbek instalacji elektrycznej, aby polepszyć oświetlenie łazienkowe.

Meble do pokoju dziennego – praktyczne i stylowe

Pokój stołowy, jadalnia, salon – nie ważne jak nazwane, jest jedno pomieszczenie w domu, gdzie spędzamy większość dnia. Pokój dzienny.

Wygoda przede wszystkim

Skoro spędzamy tam większość dnia, nasuwa się jednoznaczny wniosek – meble do pokoju dziennego powinny być wygodne.

Podstawa to wygodna kanapa i fotele. Zazwyczaj kupujemy je w zestawie zwanym zestawem wypoczynkowym, bo taką rzeczywiście pełni funkcję. Na kanapach i fotelach z zestawów wypoczynkowych zalegamy godzinami po ciężkim dniu. Z książka, pilotem, lub filiżanką kawy – wedle upodobań.

Jeśli nasz pokój dzienny jest jednocześnie salonem, zwykle czujemy się nieco ograniczeni oficjalną funkcją, jaką zwykle pełni salon, będąc przecież wizytówką naszego domu. Bardziej skupiamy się na określonym, wybranym stylu niż na wygodzie codziennego użytkowania mebli do pokoju dziennego.

Możemy pogodzić ze sobą klasę i funkcjonalność. Zwłaszcza kiedy wiemy, że nasz salon nie jest czymś w rodzaju muzeum odwiedzanego raz na jakiś czas w dniu kiedy przychodzą goście, ale też pokojem dziennym, który tętni życiem na co dzień.

Doskonale łączą ze sobą styl i wygodę meble skandynawskie. Wprawdzie wnętrza w skandynawskim stylu kojarzą się nam ze skrajnym minimalizmem, szpitalną bielą i chłodem, ale to tylko stereotyp, który można i należy ocieplić kolorami dodatków na przykład miękkich poduszek które sprawią, że skandynawskie kanapy będą jeszcze wygodniejsze.

To, co w pokoju dziennym niezbędne

Jeśli lubimy telewizję, pewnie właśnie w pokoju dziennym umieścimy „podstawowy” telewizor w naszym domu. Sprzęt ten zazwyczaj dominuje pomieszczenie, a przynajmniej tę jego stronę, gdzie jest umieszczony. Dziś już coraz rzadziej używamy szafek RTV, które do niedawna stanowiły jeden z podstawowych mebli do pokoju dziennego. Telewizory są zazwyczaj umieszczane na specjalnych uchwytach przymocowanych do ściany. Jeśli decydujemy się na zestaw: meble do pokoju dziennego z szafką RTV, szafkę zwykle wykorzystujemy w innym celu – stawiamy na niej sprzęt audio, trzymamy płyty itp.

Równie istotny w pokoju dziennym jest stolik. Najlepiej nieco większy, niż tradycyjny stolik kawowy, a mniejszy i przede wszystkim niższy, niż stół jadalny. Chodzi o taki rodzaj stolika, który będzie pasował do naszego kompletu wypoczynkowego, a jego rozmiar pozwoli na rozstawienie kilku filiżanek z kawą, czy talerzy z przekąskami. Doskonale będzie się prezentował własnoręcznie wykonany stolik z palet – w tym wypadku wystarczą cztery oszlifowane i polakierowane palety i szyba na blat.

Meble z palet, które jakiś czas temu pojawiły się w naszych domach, wciąż zyskują na popularności.
Meble do pokoju dziennego zrobione własnoręcznie z palet – choćby to był tylko minimalistyczny stolik – zadziwią naszych gości bardziej, niż jakikolwiek inny modny element wystroju kupiony w salonie meblowym. Palety nie są drogie. Szyba na blat i inne materiały, oraz proste narzędzia, gdybyśmy musieli je kupić – również. Miny naszych gości natomiast – bezcenne!

Jak wygląda budowa domu samemu

Trzeba po prostu przez to przejść, żeby wiedzieć, ile naprawdę kosztuje budowa domu samemu. Nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim stresu. Budowa domu samemu, to dla wielu trudny czas próby charakteru i test cierpliwości.  Nic się jednak nie da porównać z poziomem satysfakcji, kiedy wreszcie nadchodzi dzień przeprowadzki…

Od czego zacząć

Budowa własnego domu tak zwanym systemem gospodarczym, to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne i duże wyzwanie finansowe.  Możemy podzielić to przedsięwzięcie na kilka podstawowych etapów i w ten sposób łatwiej oszacujemy koszty całości, oraz ustalimy, które z prac damy radę przeprowadzić sami i z pomocą przysłowiowego „szwagra”, a gdzie konieczne będzie zatrudnienie ekipy fachowców.

Do osiągnięcia stanu surowego prowadzi droga przez szereg robót ziemnych:

 • wylewanie fundamentów,
 • postawienie ścian nośnych,
 • kominy i stropy oraz dach, budujemy i pokrywamy dach
 • wstawienie okien i drzwi, ewentualnie bramy garażowej
 • montaż rynien i rur spustowych. jak również
 • montaż ocieplenia i wykończenie elewacji, tarasów i schodów zewnętrznych.

Większość tych prac, to prace przy elementach konstrukcyjnych budynku, więc najbezpieczniej będzie zatrudnić do nich fachowców. Zapewne uda się nam obniżyć koszt, jeśli będziemy nie tylko „pańskim okiem konia tuczyć”, ale sami weźmiemy się za pracę fizyczną. Zapewne będzie to możliwe po uzgodnieniu z kierownikiem ekipy. Pamiętajmy – osiągnięcie stanu surowego, to wydatek 1/3 naszego budżetu na całą budowę.

Wykończenia, czyli to, co możemy zrobić sami...

Do przeprowadzki jednak od stanu surowego jeszcze dość daleka droga. Po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego, przystępujemy do montażu instalacji: elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej.
Nawet jeśli potrafimy położyć kable i rury, odbiór techniczny instalacji i tak powinien zrobić fachowiec.

Po montażu i odbiorze instalacji, przychodzi czas na wykończenia. Tu możemy zaszaleć absolutnie samodzielnie, jeśli nieobce nam jest wylewanie posadzki, wykładanie glazury i terakoty, czy klejenie tapet.

Oczywiście sami wiemy najlepiej, z którymi pracami czujemy się lepiej, a z którymi słabiej, generalnie jednak sporo możemy zaoszczędzić, jeśli jak najwięcej prac wykończeniowych wykonamy sami.

Właśnie przy wykończeniach jest najwięcej nieporozumień finansowo – organizacyjnych między inwestorami, a ekipami fachowców. Możemy sobie tego zaoszczędzić, jednocześnie zarabiając na olbrzymią satysfakcję z wykonania prac samemu i dokładnie tak, jak chcemy. Zwłaszcza, że o niedrogich i naprawdę dobrych fachowców w branży wykończeniowej nie jest łatwo.

Nawet, jeśli nie jesteśmy w tym momencie na bieżąco z nowinkami budowlano – wykończeniowymi, od czasu budowy z pewnością to się zmieni. Nie dajmy się ponieść przerażeniu, w prasie branżowej i w sieci znajdziemy mnóstwo informacji jak wykonywać poszczególne prace, a także mnóstwo inspiracji dotyczących efektu końcowego.  Wystarczy przygotować się teoretycznie i – do pracy…

Białe wnętrza – czy muszą być zimne?

Przywykliśmy postrzegać wnętrza pełne bieli, jako zimne i bezduszne. Wielu osobom kojarzą się raczej ze sterylną salą szpitalną, niż z przytulnym domem pachnącym ciastem i pełnym dziecięcego gwaru. Czy słusznie?

Białe wnętrza a wrażenie przestrzeni

Biel to cecha charakterystyczna wielu stylów w aranżacji wnętrz. Urzeka we wnętrzach skandynawskich, prowansalskich, czy urządzonych w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Co właściwie daje nam biel w mieszkaniu?

Przede wszystkim białe wnętrza, to wnętrza sprawiające wrażenie bardziej przestronnych, niż są w rzeczywistości. Białe ściany w połączeniu z jasnymi, minimalistycznymi meblami, potrafią sprawić, że nawet niewielka kawalerka będzie sprawiała wrażenie obszernego apartamentu. Właśnie dlatego – dzięki bieli – wnętrza skandynawskie wydają nam się takie duże, otwarte.

Biel, to prostota – zwłaszcza w połączaniu z nowoczesnymi meblami i dodatkami. Dzięki niej bez specjalnego wysiłku osiągamy efekt wnętrz czystych i nowoczesnych, ale nie tylko …

Biel i drewno – zalety wnętrz rustykalnych

Surowa, chłodna z pozoru biel, stanowi doskonałe połączenie z drewnem. W zależności od tego w jakich ilościach i jakie drewno, oraz do czego zostanie w aranżacji wykorzystane, możemy osiągnąć bardzo różne efekty. Od wnętrz postmodernistycznych z odrobiną mahoniu, po rustykalne z dębem i surową sosną.

Właśnie w białych wnętrzach urządzonych z nutą rustykalną,  biel i drewno dają wrażenie niesamowitego, domowego ciepła. Przywodzą na myśl czyste i ciepłe domy wiejskie, w jakich czasem spędzaliśmy wakacje. Z pewnością w tym kontekście nie można uznać białych wnętrz za zimne i bezduszne.

Zabawy z bielą we wnętrzach na styl wiejski, to również zawsze modne tak zwane drewno przecierane, czyli malowane specjalna techniką, która daje wrażenie postarzenia materiału. Drewniane meble, czy elementy stolarki, są malowane białą farbą – najczęściej akrylową, a następnie ich powierzchnia zostaje potraktowana papierem ściernym tak, ze spod warstwy farby przebija się struktura drewna. Takie meble w białym wnętrzu nie zlewają się całkowicie  z otoczeniem, a jednocześnie łamią biel niezwykle subtelnie i delikatnie. Możemy wtedy pozwolić sobie na bardziej odważne i zdecydowane kolorystycznie dodatki bez utraty efektu charakterystycznego białych wnętrz – czystości i przestrzenności.

Białe wnętrza nowoczesne

Oczywiście jeśli lubimy wnętrza surowe nieprzeładowane, otwarte i nowoczesne, biel jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Jest uniwersalna – zawsze modna i najłatwiejsza w „obróbce” w nowoczesnych wnętrzach. W  białe wnętrza możemy wkomponować praktycznie wszystko – również meble i dodatki ultra nowoczesne. Tak więc jeśli odpowiadają nam wnętrza chłodne, sterylne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdecydujemy się na biel w połączeniu z minimalistycznymi, nowoczesnymi dodatkami – czarnymi, szarymi, czy w kolorze srebra. Na tle takiego wnętrza, szczególną uwagę będzie zwracał każdy detal typu kolorowa fotografia, czy pojedynczy, stary bibelot. Dlatego ważne, aby nic nie znajdowało się w naszym białym, nowoczesnym wnętrzu przez przypadek.