Budowa

Żurawie, suwnice

Żurawie, suwnice

Suwnice są dźwignicami składającymi się z przejezdnego pomostu, bramy bądź mostu, wzdłuż których może poruszać się wózek z wyciągarką hakową lub chwytakową. Pozwala to na przestrzenie przemieszczanie ładunku w trzech, prostopadłych do siebie kierunkach. Mechanizmy jazdy i podnoszenia mają przy tym napęd elektryczny lub ręczny (rzadko).

Suwnice – charakterystyka

Suwnice, które poruszają się wzdłuż wysoko ułożonych torów nazywane są pomostowymi. Wykorzystywane są powszechnie w dużych halach produkcyjnych. Suwnice o konstrukcji nośnej, która wsparta jest na dwóch przejezdnych podporach poruszających się po torach umieszczonych na ziemi nazywana jest bramową lub mostową (w przypadku większych rozpiętości). Suwnice te wykorzystywane są również do obsługi statków w portach i składowisk. Masy suwnic dochodzą przy tym do 1000 t.

Rodzaje suwnic

Poza wspomnianymi suwnicami pomostowymi i bramowymi wyróżnia się suwnice półbramowe, których część nośna konstrukcji oparta jest z jednej strony na torze jezdnym a z drugiej na estakadzie oraz suwnice wspornikowe (konsolowe), w których część konstrukcji nośnej ma kształt wspornika. Ciekawym rozwiązaniem są także suwnice modułowe o niezwykle lekkiej konstrukcji. Zbudowane są one z modułowych profili półzamkniętych i systemu podwieszeń przegubowych, które mocowane są do stropu, dachu lub innych konstrukcji wsporczych. W tym przypadku mechanizm podnoszenia wykorzystuje wciągnik łańcuchową. Ostatnim rodzajem suwnic są suwnice kolumnowe. To suwnice pomostowe z pionową kolumną.

Czym są żurawie?

Żurawie są dźwignicami o konstrukcji nośnej, która składa się z ostojnicy obrotowej (platformy lub słupa) oraz połączonego z nią wspornika stałego lub wychylnego w kierunku poziomym. Są to wysięgnica i wysięgnik. Na ich końcu umiejscowione są krążki, które niosą cięgna wciągarki chwytakowej bądź hakowej znajdującej się na ostojnicy. Pierwsze żurawie studzienne wykorzystywane były już 4000 lat p.n.e. w Chinach. Proste żurawie znane są też ze starożytnego Egiptu.

Żurawie- charakterystyka

 Żurawia podnoszą i opuszczają ładunek. Ponadto potrafią przemieszczać go po łuku o stałym bądź zmiennym promieniu. Pole obsługiwane przez urządzenie tego rodzaju można rozszerzyć poprzez ułożenie ostojnicy na konstrukcji w kształcie przejezdnej bramy (żurawie bramowe), na wózku, samochodzie, pontonie lub statku. Żurawie, które zamontowane są na konstrukcji kratowej w kształcie wieży nazywane są wieżowymi. Obecnie udźwigi nowoczesnych żurawi sięgają 1000 t.

Similar Posts