Porady

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP – co musisz o nich wiedzieć?

Ile razy, przechodząc przez klatkę schodową, wielokondygnacyjny budynek lub wąski korytarz magazynu, widziałeś na ścianie charakterystyczny, czerwony przycisk, zamknięty w kwadratowej, oszklonej ramie? Ten niewinnie wyglądający element jest fundamentem SSP – nierzadko ratującym życie mieszkańców i pracowników. Mowa oczywiście o tzw. ręcznym ostrzeganiu pożarowym – ROP – który jest wsparciem dla wielu automatycznych i nowoczesnych systemów (np. klap oddymiających). Co musisz o nim wiedzieć?

Czym jest ROP?

ROP – czyli ręczny ostrzegacz pożarowy – służy do bezpośredniego uruchamiania systemów sygnalizacji pożarowej. Docelowo bazuje on na dużym przycisku, który można ręcznie uruchomić – np. po wcześniejszym zauważeniu pożaru lub dymu.

Włączenie ROP jest proste. Wystarczy, że osoba, która jest w niebezpieczeństwie zbije lub odsunie szklane drzwiczki, a następnie wciśnie znajdujący się w środku przycisk. Po uruchomieniu podzespołów – urządzenie przekazuje informacje o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej, co pociąga za sobą dalsze kroki – tj. alarmowanie i zgłoszenie do służb, które będą nadzorować procesy ewakuacji.

Jak wyglądają ROPy?

ROP-y umieszcza się na korytarzach lub klatkach schodowych – najczęściej w miejscach łatwo dostępnych i na wysokości powyżej metra. Elementy te składają się z czerwonej, trwałej obudowy oraz kruchej szyby, którą łatwo można zbić za pomocą nacisku.

ROP w typie A

Typ ROPów uruchamianych w sposób bezpośredni. Działają pojedynczo, a cały mechanizm bazuje na zbiciu szyby, która uruchamia dalsze alarmy i podzespoły. po poprawnych uruchomieniu ROP wytwarza sygnały dźwiękowe i świetlne, których zadaniem jest poinformować mieszkańców budynku o zagrożeniu.

ROP w typie B

Typ uruchamiany pośrednio, działający dwutorowo – tj. ROPy alarmują o zagrożeniu wraz ze zbiciem szybki oraz w momencie wciśnięcia przycisku. Podobnie jak w przypadku typu A – ROP uruchamia sygnały dźwiękowe i świetlne, które mają za zadanie przyśpieszyć czas reakcji na powstałe zagrożenie.

 

Gdzie montuje się ROPy?

Ręczne ostrzegacze pożarowe montuje się zwykle na wysokości 1.2-1.6 metra od podłogi. Ich rozmieszczenie nie jest przypadkowe – ze względów bezpieczeństwa droga do najbliższego ROPu nie powinna być dłuższa niż 30 metrów. Dlatego też umieszcza się je przy wyjściu, drogach ewakuacyjnych, na klatkach, w długich korytarzach i na każdym poziomie kondygnacji.

Nie jest więc prawdą, że ROPy montuje się wyłącznie w miejscach niebezpiecznych, wąskich lub szczególnie zagrożonych wybuchem. W rzeczywistości bowiem jest to niezwykle pospolity mechanizm, stosowany wraz z gaśnicami, hydrantami ściennymi oraz nowoczesnymi systemami, mającymi za zadanie odprowadzać dym i produkty spalania.

Dokładną formę i rozmieszczenie ROPów definiują normy budowlane. Te uwzględniają m.in. wytyczne związane z SSP, których zadaniem jest nieść bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz pracowników.

Similar Posts