Przemysł

Jak przebiega budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków

Jak przebiega budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków

Ścieki przemysłowe a ścieki komunalne

Ścieki przemysłowe odbiegają zazwyczaj zdecydowanie składem od ścieków komunalnych, jakie produkuje każde gospodarstwo domowe. Pojawia się więc problem utylizacji tych ścieków w sposób bezpieczny dla środowiska. Jak nietrudno się domyślić zakup i instalacja odpowiednich urządzeń, nie jest przedsięwzięciem tanim.

Często okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem dla wielu firm produkujących odpady płynne, jest budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków, lub podczyszczalni ścieków przemysłowych. To wielkie wyzwanie dla firmy zarówno finansowe, jak i związane z wyborem odpowiednich instalacji i urządzeń do ścieków wytwarzanych w trakcie produkcji. Zazwyczaj inwestycja odbija się na cenach końcowych wytwarzanych produktów, co z kolei może mieć wpływ na popyt na nie. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają optymalnych rozwiązań, które pomogą rozwiązać problem ścieków przemysłowych w ich firmie bez nadmiernego podnoszenia kosztów produkcji.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – instalacje „na miarę”

W dziedzinie działania proekologicznego, jakim jest budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków, nie ma uniwersalnych rozwiązań, dobrych dla wszystkich. Każda firma ma inne potrzeby, nie tylko z powodu różnej ilości wytwarzanych ścieków, ale też z powodu ich składu chemicznego. Zlecenie budowy oczyszczalni jest więc hasłem dla wykonawców inwestycji do wykorzystania najlepszych środków, technologii i urządzeń. Najlepszych w tej konkretnej firmie.

Czasem najlepszym rozwiązaniem okazuje się budowa nie oczyszczalni, a podczyszczalni ścieków. Jaka jest różnica między oczyszczalnią, a podczyszczalnią ścieków? Podczyszczanie polega na oddzieleniu tych zanieczyszczeń, które stanowią przekroczenie norm wyznaczonych dla ścieków komunalnych. Wykorzystuje się przy tym technologię separacji nieczystości metodami mechaniczno – chemicznymi. Nie używa się reaktorów biologicznych.

Podczyszczanie to znacznie tańsze rozwiązanie, jednak nie pozwala na wypuszczenie podczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska. To jednak nadal są ścieki, kierowane do sieci komunalnej w celu dalszego oczyszczenia. Podczyszczalnie stosuje się najczęściej w ubojniach, zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, oraz innych podobnych przedsiębiorstw.

Budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków – etapy

Budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych, od momentu podjęcia decyzji o inwestycji, zazwyczaj dzielimy na następujące etapy:

  • Analiza możliwości oczyszczenia ścieków w celu doboru odpowiedniej do ich oczyszczania technologii. Odbywa się przez przeprowadzenie szeregu testów laboratoryjnych.
  • Analiza sytuacji pod kontem wyboru: oczyszczalnia, lub podczyszczalnia.
  • Wybór odpowiednich do produkowanych ścieków technologii i urządzeń.
  • Budowa instalacji i jej podłączenie.

Jakieś rozwiązanie musi być wybrane, jeśli firma produkuje ścieki płynne – bez względu na ich rodzaj. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do środowiska bez należytego ich oczyszczenia to nie tylko kary finansowe, ale też wkład w degradację planety, na której wszyscy żyjemy.

Similar Posts