Finanse

MdM 2018 – ile zostało czasu na skorzystanie z programu

MdM 2018 – ile zostało czasu na skorzystanie z programu

MdM – główne założenia

MdM, czyli rządowy program Mieszkanie dla Młodych, to program rządowy przewidujący pomoc młodym ludziom w zdobyciu własnego mieszkania lub domu. Wielkość środków, o jakie można się ubiegać w ramach Mieszkania dla Młodych, zależy między od sytuacji bytowej przyszłego beneficjenta. Sama możliwość udziału w programie zależy natomiast od spełnienia określonych warunków, jakie ustawa stawia zarówno przed przyszłymi beneficjentami, oraz jakie musi spełniać wybrana przez nich nieruchomość.

Na co może być przeznaczona pomoc? Wielu młodym ludziom wymóg przedstawienia wkładu własnego w zakup nieruchomości, stanowił spory problem w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Środki z programu Mieszkanie dla Młodych przeznaczone są właśnie na ten cel – wkład własny, lub uzupełnienie jego wysokości do wymaganego poziomu.

Ile czasu zostało na udział w programie?

Wszystkie środki budżetowe przewidziane na realizację programu, w tym środki przewidziane na rok 2018, zostały niestety wyczerpane. Przyjmowanie przez banki wniosków o dofinansowanie wkładu własnego nie są już przyjmowane. Wciąż jednak są wypłacane środki na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które złożyły wnioski w styczniu 2018 i wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone i zaakceptowane, natomiast wskazano w nich jako termin wykorzystania środków, końcówkę roku 2018.

Wygląda na to, że jest już za późno, by ubiegać się o środki z tego konkretnego programu. Co zatem powinni zrobić młodzi ludzie, którzy marzą o własnym M? Czy zdani są teraz wyłącznie na siebie i ewentualnie na pomoc rodziców?

Otóż niekoniecznie. Rząd opracowuje nowy program, który mimo różnić, również będzie sporym wsparciem. I to nie tylko dla młodych nie posiadających własnej nieruchomości.

Mówimy o Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, czyli specjalnych kontach oszczędnościowych, na których można będzie gromadzić środki z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Pomoc będzie polegała po pierwsze na tym, że odsetki od oszczędności nie będą opodatkowane tak zwanym podatkiem Belki, po drugie – rząd przewidział bonusy dla oszczędzających. W jakiej wysokości?

Prace nad programem IKM wciąż jeszcze trwają, ale wiadomo już, że wysokość podstawowych dopłat będzie sięgać nawet 5% zgromadzonych środków. Rodzice niepełnosprawnych dzieci i posiadacze książeczek mieszkaniowych mogą ponadto liczyć na jeszcze wyższe premie, dzięki dodatkowym bonusom.

Program IKM stanowi pomoc nie tylko w postaci dodatkowych środków w ramach premii i bonusów, Zgromadzone oszczędności wraz z dodatkami będą mogły być wykorzystane nie tylko na wkład własny, czy zakup nieruchomości, ale też na remont, modernizację instalacji, przebudowę i inne cele mieszkaniowe. Program będzie się zapewne cieszyć powodzeniem, jak jego poprzednicy – Mieszkanie dla Młodych i wcześniejsza Rodzina na Swoim.

Similar Posts