Porady

Czym jest tartak i co się w nim produkuje?

Tartaki są miejscem powstawania szerokiej gamy produktów, znajdujących zastosowanie w wielu sferach gospodarki i życia codziennego. Korzystając z drewnianych wyrobów musimy pamiętać o ich naturalnym pochodzeniu oraz wpływie gospodarki leśnej na ekosystemy, a przez to naszą egzystencję. W tartaku powstaje zarówno drewno budowlane, jak i też pellet, ekologiczny i wydajny materiał opałowy.

Tartaki — historia i nowoczesność

Człowiek wykorzystuje drewno od zarania dziejów. Przetwórstwo drzew na przedmioty użytkowe i schronienia istniało zawsze, jednak dopiero po wynalezieniu maszyny parowej, proces obróbki został zmechanizowany i powstały nowoczesne tartaki. Przed rewolucją przemysłową, działalność tartaczna przyjmowała postać małych zakładów produkcyjnych, w Polsce związanych z gospodarką folwarczną, których głównym celem było pozyskiwanie drewna przeznaczonego na eksport.

Podstawową zasadą nowoczesnych tartaków to: nic się tu nie zmarnuje. Innowacyjne technologie i wyposażenie  pozwala na maksymalne wykorzystanie surowca. Współczesne firmy, wychodząc ku oczekiwaniom klientów, uruchamiają platformy internetowe, umożliwiające wszechstronną obsługę i profesjonalne doradztwo.

Skąd bierze się drewno w tartaku?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, okazuje się jednak, że surowiec do tartaku może pochodzić jedynie ze ściśle określonych terenów leśnych. Źródła pozyskiwania drewna szczegółowo określają przepisy prawne odnoszące się do gospodarki leśnej, mające wyeliminować degradację lasów i wylesienie oraz promować odpowiedzialną gospodarkę leśną. W ten sposób nabywa drewno Tartak Jażdżewski, którego pracownicy ściśle przestrzegają określonej przez leśników ilości możliwych do pozyskania drzew z danego rejonu lasu. Przekroczenie limitu jest obarczone srogimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Zasady gospodarki leśnej zobowiązują leśników do zasadzeniach nowych drzew, które zastąpią wycięte rośliny. Lasy, szczególnie te zasobne w dojrzałe i właściwe dla danego siedliska drzewostany, produkują niezbędny dla życia tlen. Ścisły nadzór nad wycinką daje gwarancję, że pozyskany surowiec pochodzi ze sprawdzonego źródła i cechuje go wysoka jakość.

Od deski do deski – produkcja w tartaku

Gdy drewno dociera do tartaku, rozpoczyna się obróbka, czyli w pierwszej kolejności, pocięcie na mniejsze części, tarcicę, a następnie heblowanie lub struganie na deski i belki. Obróbka ma na celu przycięcie surowca do rozmiarów standardowych lub indywidualnie określonych przez klientów. Na tym etapie drewno zostaje zabezpieczone przed różnorodnymi pasożytami, przede wszystkim grzybami i owadami, ale także poddane impregnacji zanurzeniowej, zmniejszającej podatność na palenie. Tak przygotowane w tartakach drewno jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym na budowach i w meblarstwie. Tartak zagospodarowuje odpady w postaci wiórów, produkując z nich brykiety i płyty. Zróżnicowany asortyment, obejmujący zarówno produkty surowe, jak i częściowo obrobione, charakteryzuje Tartak Jażdżewski oraz inne firmy z tej branży. Produkty wychodzące z tartaku to m.in.: więźby dachowe, tarcica klejona, boazerie, deski elewacyjne, deski podłogowe i pellet.

Similar Posts