Porady

Optymalizacja kosztów inwestycyjnych – analiza LCC dla BREEAM

Optymalizacja kosztów inwestycyjnych - analiza LCC dla BREEAM

Każdy projekt budowlany jest wymagającym przedsięwzięciem, składającym się z rozmaitych i skomplikowanych procesów. Nakłady finansowe dotyczą nie tylko etapu budowy, ale także całego przyszłego funkcjonowania budynku, jego cyklu życia, starzenia się, poboru energii energetycznej czy wody. Inwestorzy, którzy chcą jak najkorzystniej zoptymalizować koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z cyklem życia budynku, często decydują się na przeprowadzenie analizy LCC.

Czym jest analiza LCC i jaki ma cel?

LCC (Life Cycle Cost) to analiza, która polega na obliczeniu kosztów związanych z cyklem życia budynków. W skład kosztów zalicza się: 

  • nakłady początkowe, czyli koszty inwestycyjne, 
  • oszacowane środki na utrzymanie obiektu,
  • nakłady związane z zużyciem energii i wody. 

Celem przeprowadzania analizy LCC jest optymalizacja kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych w cyklu życia obiektu. Efektem końcowym przeprowadzonej ekspertyzy oprócz kalkulacji kosztów jest także zestaw najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu doboru pasujących materiałów budowlanych, wykończeniowych, a także instalacji i nośników energii.

Obliczanie kosztów życia (funkcjonowania) budynku za pomocą LCC https://jw-a.pl/certyfikat-breeam/ jest także ważnym elementem procesu decyzyjnego podczas wyboru określonych komponentów jak:

  • konstrukcja zewnętrzna np. elewacja, okna, dach,
  • systemy i sieci połączeń: źródło ciepła, klimatyzacja, wentylacja,
  • elementy wykończeniowe: podłogi, sufity, rodzaj i skład ścian,
  • moduły zewnętrzne: części krajobrazu, ogrodzenie.

Dopasowanie takich elementów ma istotny wpływ na funkcjonowanie budynku w oddalonej perspektywie czasowej, a także oddziałuje na komfort użytkowania.

Natomiast wybór odpowiedniej kombinacji i systemów zasilania, bez szczegółowej analizy LCC będzie trudny do podjęcia. Takie systemy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość podobne, jednak zazwyczaj mają zróżnicowane parametry i cenę początkową, dlatego warto sprawdzić jak dane rozwiązanie technologiczne będzie opłacalne w perspektywie cyklu życia obiektu. 

Metodologia

Mówiąc o skuteczności optymalizacji kosztów inwestycyjnych za pomocą LCC, należy podkreślić znaczenie dopasowania do etapu budowy obiektu oraz uwzględnienia wytycznych przekazanych od inwestora. Należy mieć na uwadze również możliwości bądź ograniczenia związane z lokalizacją budynku. 

Analizę LCC często przygotowuje się zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM, dzięki której zdobycie zielonego certyfikatu może być łatwiejsze. Podstawą działań jest rozeznanie z dokumentacją budynku, znalezienie potencjalnych szans i zdefiniowanie konkretnych potrzeb użytkowników.  

Korzyści płynące z LCC

LCC należy potraktować jako sposób na analizę, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie porównać warianty projektowe, by wybrać ten najbardziej odpowiedni w danym momencie. Wyniki analizy są oparte o całkowite koszty inwestycji i dalszej eksploatacji budynku. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, inwestorzy, mogą zaplanować strukturę wydatków i zmniejszyć koszty związane z projektem w dłuższym przedziale czasowym. Co może przyczynić się do wygenerowania istotnych oszczędności, które mogą zostać wykorzystane na innych płaszczyznach.  

Warto podkreślić, że analiza kosztów cyklu życia budynku jest elementem wielokryterialnej certyfikacji BREEAM. Pozwala na pozyskanie do 4 pkt w najnowszej wersji systemu oceny BREEAM International New Construction Version 6.

Similar Posts