Porady

Jak zaprojektować produkt? Etapy projektowania

Jak zaprojektować produkt? Etapy projektowania

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakimi zasadami ludzie kierują się przy wyborze konkretnego produktu? Siedmiu na dziesięciu kupujących twierdzi, że to wygląd produktu często wpływa na ich wybór. Można zatem stwierdzić, że komponent wizualny jest jednym z parametrów definiujących jego konkurencyjność. Czy jedynym? Jakie są poszczególne etapy projektowania produktu?

Projektowanie produktów – co warto wiedzieć?

Dziś znalezienie niszy biznesowej czy handlowej jest prawie niemożliwe. Z tego powodu nawet dość nieskomplikowane produkty są tworzone – projektowane przez zespoły specjalistów z różnych dziedzin – https://grid.com.pl/biuro-projektowe-oferta/projektowanie-produktu.

W przypadku tak złożonego produktu, jakim jest aplikacja, w proces projektowania u może zaangażować się kilkudziesięciu profesjonalistów – grafików, projektantów UX, animatorów, specjalistów ds. marketingu, analityków biznesowych, badaczy zachowań użytkowników itp. Projektowanie produktu pozwala na kompleksowe zrozumienie tego, jak produkt końcowy będzie wyglądał i działał, jakie zadania i za pomocą jakich narzędzi będzie rozwiązywał. Formalnie projektowanie produktu można podzielić na trzy podstawowe elementy:

  • wygląd,
  • funkcjonalność,
  • jakość.

Oczywiście, aby stworzyć konkurencyjny produkt, będziesz musiał on być: atrakcyjny, mieć nowoczesny wygląd, być wygodny, funkcjonalny. Kolejne zmienne to maksymalna dostępność, wysoka wydajność i bezpieczeństwo.

Projektowanie produktu to nie taka prosta sprawa

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące projektu produktu, wszystko zależy od wybranej grupy docelowej. W pierwszym przypadku produkt przeznaczony jest dla jak najszerszego grona odbiorców i prawie niemożliwe jest określenie, kto dokładnie będzie z niego korzystał. Z tego powodu wymagania odbiorców są raczej „niejasne”. W drugim przypadku mamy do czynienia z wyraźnymi wymogami klienta i jego wymaganiami. To jak zaprojektować produkt zależy w dużej mierze od właściwego zdefiniowania odbiorcy.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 5 głównych faz projektowania produktu:

  • Omówienie planów wprowadzenia nowego produktu – burza mózgów.
  • Zdefiniowanie pragnień konsumenta i rozwiązań.
  • Opracowywanie ścisłych wymagań produktowych (dokumentowanie specyfikacji technicznych).
  • Testowanie i modyfikacja stworzonego rozwiązania na podstawie rzeczywistych zastosowań i doświadczeń użytkowników docelowych.

Zbieranie pomysłów i definiowanie produktów

Pierwszym krokiem do zaprojektowania produktu jest burza mózgów. Z reguły tworzone są dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje osoby, które generują pomysły na rozwiązanie problemu. Drugą grupę stanowi „komisja”, która zajmuje się przetwarzaniem zgłoszonych pomysłów. Burza mózgów składa się z trzech faz:

  • Definicja problemu.
  • Generowanie pomysłów. Ten etap obejmuje najbardziej kreatywne podejście. Uczestnicy burzy mózgów zgłaszają każdy pomysł, jaki tylko mogą sobie wyobrazić, jakkolwiek szalony by nie był. Tutaj liczy się ilość, a nie jakość. Dlatego należy generować jak najwięcej pomysłów, bez żadnych ograniczeń. Należy rozważyć nawet najbardziej absurdalne i niestandardowe pomysły.
  • Na tym etapie pomysły nie powinny być w żaden sposób oceniane.

Wstępny projekt

Po burzy mózgów i wyborze pomysłów na przyszły produkt, należy ustalić pewną liczbę ogólnych oczekiwań (wymagań) dotyczących jego wdrożenia. Z reguły wyjściem jest lista, której zadaniem nie jest sformułowanie dokładnej wskazówki co do rozwoju, ale raczej określenie kierunków dalszych działań zespołu. Następnym krokiem jest przeprowadzenie badań rynku.

Badania obejmują kilka aspektów: badanie rynku w celu określenia obecności konkurentów, określenie trendów, ocena przewidywanej trwałości produktu itp. Z reguły zadanie to rozwiązują marketerzy i analitycy biznesowi. Wyniki tych badań dają podstawę do budowania tzw. portretów klientów. Z kolei te portrety pozwolą twojemu zespołowi lepiej zrozumieć, jaki powinien być produkt końcowy. Prawidłowo skomponowany portret uwzględnia takie parametry jak płeć, wiek, stan cywilny, poziom dochodów, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, stanowisko, typowe problemy, potrzeby, lęki, pragnienia itp.

Testowanie i komercjalizacja

Stworzenie prototypu jest nie mniej ważnym i kluczowym zadaniem niż opracowanie samego projektu. Należy zauważyć, że prototyp jest jedynie „szkieletem” przyszłego produktu. Niemniej jednak pozwala zademonstrować funkcjonalność, sposoby interakcji użytkownika z produktem oraz jego podstawowy wygląd. Stworzenie prototypu pozwala uniknąć wielu błędów i poprawek w przyszłości. Pomoże to zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy, zarówno klienta, jak i wykonawców. Jeśli prototyp przeszedł pomyślnie testy, można przejść do wdrażania produktu.

Similar Posts