Budowa

Ściany szczelinowe – czym są, gdzie się stosuje?

Ściany szczelinowe – czym są, gdzie się stosuje?

Na czym polega metoda ścian szczelinowych? W jakich sytuacjach warto ją wdrożyć? Jak stawia się takie ściany i jakie są ich zalety?

Co to są ściany szczelinowe?

Ściana szczelinowa to rodzaj systemu konstrukcyjnego. Wykonywana jest z betonu lub żelbetu, a formuje się ją w wykopanej w gruncie szczelinie.

 
Gdzie stosuje się ściany szczelinowe?

Metodę ścian szczelinowych stosuje się przy wykonywaniu głębokich wykopów i przy posadowieniu obiektu budowlanego. Pełnić mogą rolę zarówno ściany podziemia jak i fundamentu budynku. Do ich zadań należy zapewnienie oparcia przed siłami poziomymi, przeniesienie obciążeń pionowych oraz zapewnienie wodoszczelności.

 
Jakie są zalety ścian szczelinowych?

Popularność tego systemu konstrukcyjnego nie powinna dziwić, ponieważ ściany szczelinowe mają wiele zalet opisanych na keller.com.pl. Do najważniejszych należy ich wielofunkcyjność. W tej technologii jedna konstrukcja spełnia równocześnie funkcję zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego, przeciwfiltracyjnej przegrody pionowej, zabezpieczającej wykop przed napływem wody z gruntu i docelowego elementu budynku. Dzięki takiemu skondensowaniu kilku funkcji w jednym elemencie, koszty inwestycji są niższe, a czas jej realizacji krótszy.

 
Ściany szczelinowe to też dobre rozwiązanie ze względu na ich relacje z otoczeniem. Prace potrzebne do ich wykonania nie są uciążliwe dla otoczenia – nie powstają w ich wyniku wstrząsy, a poziom hałasu jest niski. Można je wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli. Minimalna odległość od sąsiednich obiektów wynosi zaledwie 30 cm.

 
Inne powody, dla których ściany szczelinowe są chętnie stosowane, to te, że zapewniają one względnie dużą łatwość pokonywania przeszkód w gruncie, odznaczają się szczelnością obudowy i dużą nośnością pionową.

 
Jak buduje się ścianę szczelinową?

Najpierw wykonuje się prace wstępne. Przed wykonaniem szczeliny trzeba usunąć wszelkie przeszkody, takie jak kable czy stare instalacje. W następnym kroku montowane są murki prowadzące. Najczęściej wykonane z żelbetu, są prowadnicą dla drążącego szczelinę chwytaka. Podczas drążenia szczelina wypełniana jest bentonitową zawiesiną. Dzięki temu pionowe powierzchnie otworu zyskują stateczność.

 
Poziom zawiesiny znajdującej się w obrębie murków prowadzących powinien by przynajmniej 1,5 m powyżej poziomu wody w gruncie. Kiedy osiągnięta zostaje zamierzona głębokość, zawiesina jest wymieniana w szczelinie. Następnie wstawiane jest zbrojenie, które zawiesza się na murkach prowadzących. Później pozostaje już jedynie zabetonowanie i prace wykończeniowe.

 
Czy wszędzie można stosować ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe można zastosować w zdecydowanej większości przypadków, niemniej zdarzają się okoliczności stanowiące przeciwwskazania dla wdrożenia tej metody. Na przykład trudno będzie utrzymać stateczność szczeliny, jeżeli przepływ wody w gruncie jest intensywny albo poziom wody gruntowej jest wyższy niż zawiesiny w szczelinie. Mogą też czasem pojawić się przeszkody w całości lub częściowo znajdujące się w szczelinie, na przykład duże głazy narzutowe czy stare żelbetowe fundamenty.

Similar Posts